Företag:

2Trom Equities AB
556898-9478
BIRGER JARLSGATAN 12, 114 34 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
11.07.2012
6 000
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att hantera värdepapper samt banktillgodohavanden i svenska och utländska företag och banker, myndigheter och stiftelser. Bolaget kommer att inneha, administrera, utveckla och förvalta sin portfölj, delta i etableringar och utveckling av finansiella, industriella och kommersiella företag och engagera sig i transaktioner. Samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten / Då minst halva antalet ledamöter, minst halva antalet suppleanter / och minst en särskild firmatecknare ska vara bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte bosättningskraven.

2Trom Equities AB registrerades 11.07.2012 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 6 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 54 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 1 551 000, ett rörelseresultat på SEK 1 252 000 och där eget kapital var negativt med SEK -15 060 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 0 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 60 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 15 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 37,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning1.551001.972.64218.791.313
Rörelseresultat1.252-238-552155.171-91.364
Resultat före skatt1.220-238-1.793105.714-110.619
 
Summa eget kapital-15.060-16.280-15.267-10.481-116.195
Kassa och bank0010810360
 
Rörelsemarginal (%)81008-1
Soliditet (%)00-14.136-350-3

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital000150
Kapitalomsättningshastighet000410
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad400100
Rörelsemarginal2000120
Kassaflöde från rörelse2000100
Ränteteckningsgrad1000100
Kassalikviditet00080
Score54006910
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Delgivningsbar person

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
2Trom Equities AB
2Trom Kommanditbolag 99%
2Trom Trading AB 100%