Företag:

2Trom Trading AB
556898-9486
FÖRRÅDSGATAN 7, 169 39 SOLNA
Solna
Aktiebolag
11.07.2012
6 000
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att hantera värdepapper samt banktillgodohavaden i svenska och utländska företag och banker, myndigheter och stiftelser. Bolaget kommer att inneha, administrera, utveckla och förvalta sin portfölj, delta i etableringar och utveckling av finansiella, industriella och kommersiella företag och engagera sig i transaktioner. Samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten / Då minst halva antalet ledamöter, minst halva antalet / suppleanter och minst en särskild firmatecknare ska vara / bosatta inom EES uppfyller bolaget numera inte bosättningskraven.

2Trom Trading AB registrerades 11.07.2012 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 6 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 54 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 1 551 000, ett rörelseresultat på SEK 1 252 000 och där eget kapital var negativt med SEK -15 060 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 0 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 60 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 15 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 37,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning1.551001.167.4883.886.018
Rörelseresultat1.252-155-286-29.926-4.379
Resultat före skatt1.220-155-14.1646.421-4.404
 
Summa eget kapital-15.060-1.386-1.17212.4386.473
Kassa och bank00301473.704.127
 
Rörelsemarginal (%)8100-3-0
Soliditet (%)00-3.907900

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet00026
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad400100
Rörelsemarginal200000
Kassaflöde från rörelse200000
Ränteteckningsgrad100000
Kassalikviditet00062
Score5400188
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Delgivningsbar person

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
2Trom Equities AB
2Trom Kommanditbolag 99%
2Trom Trading AB 100%