Företag:

4Bright Development AB
559095-1413
BORGMÄSTARGRÄND 3
BORGMÄSTARGRÄND 3, 553 20 JÖNKÖPING
036-3320066
Aktiebolag
30.12.2016
1-4 anställda
50 000
Aktiebolaget ska i huvudsak bedriva förändringsledning och konsultverksamhet inom managementområdet. Konsultverksamhet innefattande bl.a. företagsetablering, företagsutveckling samt internationalisering liksom stöd till organisation och ledning i Sverige och utomlands. Bolaget är verksam inom områden såsom analys och benchmarking, affärs- och marknadsutveckling, due diligance och förvärv, redovisning och controlling, ledning och ledningsstöd, förbättring och processhantering, human resource management, marknadsföring och försäljningsutveckling, information och kommunikation, innovation och projektledning, IT och systemut- veckling, organisationsutveckling samt strategi och affärsutveckling. Bolaget ska förvalta kapital samt äga och förvalta aktier i portföljförvaltande bolag. Bolaget ska därtill bedriva utveckling och förvaltning av appar, programvaror och spel inom bolagets verksamhetsområden. Bolaget ska därutöver även bedriva producerande konstnärlig verksamhet inom text, musik och video för reklam- och nöjesbranschen. Till bolagets verksamhet ingår även att bedriva konsultation inom information, litteratur- utgivning inom respektive verksamhetsområden, handel och förvaltning av kapitalmarknadsinstrument, finansiering och leasing av data- och kontorsutrustning samt därmed sammanhängande verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut:

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelsesuppleant
Vice verkställande direktör

Övriga befattningar

Revisorer