Företag:

7 Summits Medical Solutions AB
559272-6979
KRONOBERGSGATAN 22
KRONOBERGSGATAN 22, 112 33 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
22.09.2020
0 anställda
25 000
Aktiebolaget skall primärt bedriva konsultverksamhet inom hälso- och sjukhusvård. Konsultverksamheten ska riktas dels mot kommun, landsting, privata företag, organisationer och privatpersoner inom Sverige och internationellt och kunna bedrivas inom primärvård, öppenvård och slutenvård samt i extrema och utsatta miljöer prehospitalt. Konsultverksamheten skall bestå av dels sjukvårdsbemanning men kan även bestå av medicinskt relaterade produkter så som medicinska riskanalyser och riskreduceringstjänster vid resor samt medicinsk konsultationsverksamhet på distans. Aktiebolaget kan även erbjuda medicinsk utbildning till företag, organisationer och privatpersoner. Aktiebolaget skall även bedriva internutbildning och vidareutveckling för dess anställda och aktieägare.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer