Företag:

84 TB AB
559145-3963
ORKANGATAN 10
ORKANGATAN 10, 723 50 VÄSTERÅS
Aktiebolag
16.01.2018
0 anställda
50 000
Aktiebolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta andelar i andra bolag. Handel med och äga bostadsrätter. Handel med och äga fast egendom samt ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Uppgift om firmateckning saknas / Registrerad styrelse saknas.

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-04
Total omsättning740
Rörelseresultat118
Resultat före skatt115
 
Summa eget kapital139
Kassa och bank7
 
Rörelsemarginal (%)16
Soliditet (%)1

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer