Företag:

A.H.A Group AB
559226-2470
RINGVÄGEN 100, 118 60 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
11.11.2019
50 000
Bolaget ska bedriva konsultation genom tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk och organisatorisk företagsplanering, grundlig omstrukturering av verksamhet, ledning av förändring, kostnadsreducering och andra finansiella frågor, mål och policy för marknadsföring, policy, praktik och planering avseende personal- och pensionsstrategier, planläggning av produktion och styrningsplanering samt äga förvalta och bedriva handel med värdepapper och andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

A.H.A Group AB registrerades 11.11.2019 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 15 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 545 000.

Styrelsen består av 2 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 30 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 25 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 17 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 21,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-12
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt495
 
Summa eget kapital545
Kassa och bank50
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
A.H.A Group AB
DEVI Group AB