Företag:

A.H.A Group AB
559226-2470
RINGVÄGEN 100, 118 60 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
11.11.2019
50 000
Bolaget ska bedriva konsultation genom tillhandahållandet av råd, ledning och operationellt stöd till företag och andra organisationer avseende ledningsfrågor, t.ex. strategisk och organisatorisk företagsplanering, grundlig omstrukturering av verksamhet, ledning av förändring, kostnadsreducering och andra finansiella frågor, mål och policy för marknadsföring, policy, praktik och planering avseende personal- och pensionsstrategier, planläggning av produktion och styrningsplanering samt äga förvalta och bedriva handel med värdepapper och andelar i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer