Företag:

AB Boländerna 20:1
559226-7628
KOMMUNLEDNINGSKONTORET, 753 75 UPPSALA
Uppsala
Uppsala
Aktiebolag
14.11.2019
50 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvärva, äga, förvalta samt bedriva handel med fast egendom samt att bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska bedriva verksamheten, med beaktande av de kommunalrättsliga principerna i kommunallagen (2017:725), i syfte att uppfylla verksamhetsföremålet. Vid bolagets likvidation ska bolagets vinst och behållna tillgångar tillfalla aktieägarna.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer