Företag:

AB Breiting Astor
559078-2669
LADUVÄGEN 9, 784 61 BORLÄNGE
Dalarna
Borlänge
Aktiebolag
29.09.2016
50 000
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet som familjehem, jourhem och därmed liknande sociala tjänster.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2016-12
Total omsättning429
Rörelseresultat287
Resultat före skatt215
 
Summa eget kapital217
Kassa och bank329
 
Rörelsemarginal (%)67
Soliditet (%)65

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer