Företag:

AB Bromöllahem
556537-1274
STORGATAN 40
STORGATAN 40, 295 31 BROMÖLLA
0456-622400
Skåne
Bromölla
Aktiebolag
24.01.1997
10-19 anställda
7 200 000
Bolaget skall förvärva, avyttra, äga, bygga, förvalta och upplåta fastigheter och tomträtter med bostäder, affärs-, industri- och kontorslägenheter, byggnader för kommunal service och därtill hörande kollektiva anordningar. Bolaget äger även rätt att be- driva liknande byggnads-, förvaltnings- och driftuppdrag för annan uppdragsgivares räkning inom Bromölla kommun. Ändamålet med bolagets verksamhet är att främja i första hand kommunens försörjning med bostäder och lokaler. Skulle bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar tillfalla Bromölla kommun för att till den del de ej motsvaras av kapital kommunen tillskjutit användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Hammarstedt, Åsa Katarina / Väbro, Linda Helen i förening med en av
ledamöterna / Bröthlin, Carl Anders Sigvard / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Bromöllahem är noterat på adressen «STORGATAN 40» och var registrerad 24.01.1997 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 7 200 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler

Bolagets rörelsescore har beräknats till 59 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 88 730 000, ett rörelseresultat på SEK 15 881 000 och där eget kapital var positivt med SEK 56 593 000.

Styrelsen består av 6 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 54 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 50 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 49 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 49,13 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning88.73081.74378.10576.41273.519
Rörelseresultat15.88111.62114.04213.71917.118
Resultat före skatt5.5131.1997906713.073
 
Summa eget kapital56.59352.82551.75751.18950.701
Kassa och bank30.99917.35934.83310.64612.853
 
Rörelsemarginal (%)1815191823
Soliditet (%)109101112

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,40 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital22223
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad02222
Rörelsemarginal1818181820
Kassaflöde från rörelse201005
Ränteteckningsgrad44224
Kassalikviditet86824
Score5940393345
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisor
Lekmannarevisorssuppleant
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor