Företag:

AB Dalaflyget
556691-2183
ÖVERSTEVÄGEN 50
ÖVERSTEVÄGEN 50, 784 63 BORLÄNGE
0243-64500
Dalarna
Borlänge
Aktiebolag
24.11.2005
10-19 anställda
1 000 000
Bolaget ska driva driften av flygplatserna Dala Airport i borlänge kommun och Mora Siljan flygplats i Mora kommun genom att AB Dalaflyget ska vara huvudman för driften samt driva verksam- heten enligt gällande lagar och bestämmelser. Ändamålet för bolagets verksamhet är att verka för flygets utveckling och därigenom främja den sociala och ekonomiska utvecklingen i Dalarna. Bolaget ska för detta ändamål och med iakttagande av EU:s statsstödsregler 1) utföra en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse genom att ta emot alla aktörer som vill starta och landa till rådande kommersiella villkor under publicerade öppethållande- tider, 2)bedriva icke subventionerad, annan ekonomisk verksamhet som har ett naturligt samband med drift av flygplats såsom exempelvis parkering, café- eller restaurangverksamhet, 3)bedriva icke ekonomisk verksamhet såsom exempelvis flyg- kontrolltjänst, brand- och räddningstjänst, säkerhetskontroll och skydd för civil luftfart samt tillhandahålla faciliteter som gör det möjligt för polis och tull att genomföra sin verksamhet vid flygplatserna. Ändamålet är också att möjliggöra allmännyttiga tjänster vid utnyttjande av flygplatserna såsom exempelvis 1) sjuktransporter, ambulansflyg och flyg vid organdonationer, 2)räddningsinsatser och annan samhällsberedskap för kriser och extraordinära händelser. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och i förekommande fall, med iakttagande av den kommunala likställig- hets- och självkostnadsprincipen. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar fördelas mellan aktieägarna. Fördelningen motsvaras i första hand av tillskjutet kapital och därutöver i förhållande till aktieägarnas inbördes relation av aktieinnehav i bolaget vid tidpunkten för likvida- tionen.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas i förening av
Hed, Anna Margareta / Mjöberg, Lars Anders / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Dalaflyget är noterat på adressen «ÖVERSTEVÄGEN 50» och var registrerad 24.11.2005 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 1 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Stödtjänster till lufttransport

Bolagets rörelsescore har beräknats till 20 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 45 124 000, ett rörelseresultat på SEK 33 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 023 000.

Styrelsen består av 7 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 58 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 36 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 50,33 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning45.12449.29450.41053.94950.146
Rörelseresultat3354434051
Resultat före skatt444910
 
Summa eget kapital1.0231.0211.0211.0211.018
Kassa och bank17.35917.18817.70313.83313.714
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)44445

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 3,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital22222
Kapitalomsättningshastighet22224
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal22222
Kassaflöde från rörelse33311
Ränteteckningsgrad44444
Kassalikviditet22222
Score2020201820
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisor
Revisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant