Företag:

AB duktiva
559296-1196
BARNHEMSGATAN 22
BARNHEMSGATAN 22, 731 32 KÖPING
Aktiebolag
12.01.2021
1-4 anställda
25 000
Aktiebolaget ska utföra hushållsnära tjänster såsom fönsterputsning och städning för att främja utvecklingen av en rörelse som i framtiden kan ägna större delen av verksamheten åt socialt och litterärt arbete. Med en abduktiv ansats använda arbetsmetoder såsom: Adolescent Community Reinforcement Approach (A-CRA), Assertive Continuing Care (ACC), Acceptance and Commitment Therapy (ACT), behandlingspedagogik, biblioterapi, boendestöd, bokförsäljning, Dialektisk beteendeterapi (DBT), empowermentprocessen, filmterapi, Flexible Assertive Community Treatment (FACT), föreläsningar, handledning, individuell plan (IP), Joharis fönster, Kognitiv beteendeterapi (KBT), korrekturläsning, kursverksamhet, lärande organisationer, läxhjälp, massage, motiverande samtal (MI), narrativ terapi, naturvägledning, problembaserat lärande (PBL), supported education, supported employment, transporttjänster, värdering av sociala roller (VSR), återfallsprevention (ÅP), öppenvård.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer