Företag:

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag
556049-7611
LANTMANNAVÄGEN 92
BOX 928, 461 29 TROLLHÄTTAN
0520-87700
Aktiebolag
26.03.1947
100-199 anställda
100 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Trollhättans kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga, förädla och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar och att i övrigt efter samråd med kommunstyrelsen i Trollhättans Stad medverka till bostadsförsörjningens främjande. Verksamhetens ändamål: Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iaktagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Trollhättans kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Likvideras bolaget skall dess behållna nettotillgångar tillfalla Trollhättans Stadshus AB för att till den del de ej motsvarats av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bergius Eriksson, Jennie M L / Blom, Leif Urban / Georgiou, Tony Hans / Nyberg Bermudez, Olivia Elvira L / Sandberg, Tobias Håkan / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag är noterat på adressen «LANTMANNAVÄGEN 92» och var registrerad 26.03.1947 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 55 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 511 873 000, ett rörelseresultat på SEK 58 401 000 och där eget kapital var positivt med SEK 332 483 000.

Styrelsen består av 9 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 51 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 65 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 63 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 63,29 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning511.873460.974446.054431.545417.131
Rörelseresultat58.40155.36463.89259.84161.523
Resultat före skatt18.86115.42318.56810.24710.124
 
Summa eget kapital332.483318.130304.301289.869281.884
Kassa och bank102.876155.694162.822102.91491.616
 
Rörelsemarginal (%)1112141415
Soliditet (%)99101112

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,35 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital22222
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal1616181818
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad44444
Kassalikviditet68400
Score5557555151
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant