Företag:

AB Ekerö Bostäder
556519-3645
BRYGGAVÄGEN 110
BOX 241, 178 23 EKERÖ
Ekerö
Aktiebolag
13.07.1995
10-19 anställda
10 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Ekerö kommun förvärva, avyttra, äga, bebygga och förvalta fastigheter eller tomträtter med bostäder, affärslägenheter och därtill hörande kollektiva anordningar. Lägeneheter ska huvudsakligen upplåtas med hyresrätt. Bolagets syfte, är med tillämpning av de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. och 8 kap 3 c § kommunallagen (1991:900), främja bostadsförsörjningen i kommunen. Med detta avses såväl att förvalta det i bolaget befintliga bostadsbeståndet som att producera nya bostäder. Nämnda kommunalrättsliga principer utgör inget hinder för att verksamheten ska bedrivas enlligt affärsmässiga principer alternativt på affärsmässiga grunder vid tillämpning av 2 § lagen (2010:879) om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag och 3 kap. 6 § lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Hertz, Hans Georg Ingemar / Söderström, Ann Elise / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Ekerö Bostäder är noterat på adressen «BRYGGAVÄGEN 110» och var registrerad 13.07.1995 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 10 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 53 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 105 981 000, ett rörelseresultat på SEK 15 641 000 och där eget kapital var positivt med SEK 72 699 000.

Styrelsen består av 14 män och 4 kvinnor med en genomsnittsålder av 65 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 55 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 53 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 53,61 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning105.981102.58889.40982.73482.557
Rörelseresultat15.64116.14619.55212.90312.062
Resultat före skatt2.6594.5591.2521.6353.479
 
Summa eget kapital72.69972.59565.92664.78257.172
Kassa och bank29.5461.60169981.994736
 
Rörelsemarginal (%)1516221615
Soliditet (%)101091012

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,50 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital22222
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal1818201818
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad66444
Kassalikviditet00080
Score5353535951
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
EKERÖ KOMMUN
AB Ekerö Bostäder 100%