Företag:

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg
556640-4231
VÄSTERGATAN 22-24
BOX 486, 351 06 VÄXJÖ
0470-700500
Växjö
Aktiebolag
03.03.2003
20-49 anställda
2 000 000
Föremål för bolagets verksamhet är att inom Kronobergs och Blekinge län med fast ensemble och på annat sätt bedriva scenkonstverk samt därmed förenlig verksamhet. Verksamheten ska utvecklas i samverkan med regionala organis- ationer, kommuner, det civila samhället och andra samhälls- aktörer i de båda länen. Ändamålet med bolagets verksamhet är att , med iakttagande av kommunallagens principer som likställighet, lokalisering och självkostnad, vara en scenkonstitution med uppraget att producera , arrangera och stimulera scenkonst för barn, unga och vuxna. Barn och unga ska vara prioriterad målgrupp. Bolaget ska vara en Bolaget ska i de båda länen verka för att stärka arrangörs- och publikutveckling och vara en resurs för amatörer. Bolaget ska i sin verksamhet arbeta för att öka intresset för scenkonst hos nya publikgrupper. Bolagets verksamhet ska präglas av konstnärlig och intellektuell frihet, vara oberoende av politiska och ideologiska grupperingar. samt värna om demokrati. Bolaget har inte som huvudsyfte att drivas med vinst. Vid uppkommen vinst återinvesteras denna i bolagets operativa verksamhet i enlighet med aktuella ägardirektiv.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Regionteatern Blekinge-Kronoberg är noterat på adressen «VÄSTERGATAN 22-24» och var registrerad 03.03.2003 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 2 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Artistisk verksamhet

Bolagets rörelsescore har beräknats till 24 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 40 748 000, ett rörelseresultat på SEK -155 000 och där eget kapital var positivt med SEK 6 159 000.

Styrelsen består av 4 män och 8 kvinnor med en genomsnittsålder av 65 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 68 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 37 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 43,92 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Total omsättning40.74838.52138.27337.13834.635
Rörelseresultat-155240299-216-734
Resultat före skatt-128163243-156-423
 
Summa eget kapital6.1596.2976.1966.0336.183
Kassa och bank1.5431.3687958842.482
 
Rörelsemarginal (%)-011-1-2
Soliditet (%)5349565353

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,90 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122012-12
Avkastning på totalt kapital02300
Kapitalomsättningshastighet10101088
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal02200
Kassaflöde från rörelse11310
Ränteteckningsgrad0101000
Kassalikviditet88888
Score2438412221
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Revisorssuppleant
Lekmannarevisor