Företag:

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ)
556645-9755
BOX 4209, 171 04 SOLNA
08-6144300
Solna
Aktiebolag
24.06.2003
0 anställda
50 000 000
Bolaget ska ha till föremål för sin verksamhet att ; - lämna, förmedla, överlåta och förvärva krediter avseende: ; a) bostads-, kontors- och affärsfastigheter, ; b) annan bebyggelse, för vilken statlig bostadssubvention lämnas, ; c) sådana garagebyggnader samt anläggningar för värme, varmvatten, tvätt och liknande ändamål som är gemensamma för flera ; fastigheter av ovan under a) och b) angiven art, ; d) bostadsrätter, ; e) andelar i bostadsföreningar, ; f) aktier i bostadsaktiebolag, ; g) jordbruksfastigheter, ; h) kommuner, kommunalförbund eller andra kommunala samfälligheter ; samt mot borgen av nämnda subjekt till andra juridiska personer ; och, ; i) samfällighetsföreningar, ; - genom utgivande av säkerställda obligationer under de förutsätt; ningar som föreskrivs i lag (2003:1223) om utgivning av säker-; ställda obligationer, andra typer av obligationer samt andra ; jämförbara skuldförbindelser upplåna för verksamheten erforderli; ga medel. ; - driva inkassoverksamhet, samt ; - äga och förvalta fast egendom och tomträtter under de förutsätt; ningar som föreskrivs i lag (2004:297) om bank- och finansie; ringsrörelse. ; ; ; Med fastigheter avses i denna bolagsordning jämväl tomträtter och ; byggnader på mark upplåten med nyttjanderätt. Med kommun avses också ; landstingskommun.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Andersson, Per Stefan / Danielsson, Klas Per-Erik / Inglander, Jan Mikael / Ljungkvist, Klas Erik Bertil / Pettersson, Tim Börje / Sinclair, Jan Malcolm Lawrence / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) registrerades 24.06.2003 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 56 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 5 165 000 000, ett rörelseresultat på SEK 1 713 000 000 och där eget kapital var positivt med SEK 18 032 000 000.

Styrelsen består av 2 män och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 58 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 79 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 74 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 75,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning5.165.0004.508.0003.703.0003.842.0004.219.000
Rörelseresultat1.713.0001.979.0001.982.0001.563.0001.543.000
Resultat före skatt1.713.0001.979.0001.982.0001.563.0001.543.000
 
Summa eget kapital18.032.00018.754.00016.785.00015.721.00014.189.000
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)3344544137
Soliditet (%)55566

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital22222
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad22222
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet1010101010
Score5656565656
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Revisor

Koncernstruktur: