Företag:

A&C-konsulter AB
559083-9188
KLÖVERVÄGEN 25
KLÖVERVÄGEN 25, 167 53 BROMMA
Stockholm
Aktiebolag
04.11.2016
1-4 anställda
50 000
Företaget består av två delar, konsultverksamhet inom samhällsplanering och konsultverksamhet inom juridiskt arbete till finansiella institut. Konsultverksamhet inom samhällsplanering. Konsultbolaget avser att ta konsultuppdrag inom samhällsplanering och främst inom, trafik, gatu- och vägutredningar samt projekteringsledning. De viktigaste beställarkategorierna utgör privata beställare som arkitektföretag, fastighetsbolag, andra konsultbolag samt statliga och kommunala bolag. Konsultuppdragen erhålls främst genom personligt nätverk. Det kan också bli aktuellt att erhålla uppdrag genom att enskilt, eller tillsammans med andra konsultföretag lämna anbud på förfrågningar från statliga och kommunala bolag. Konsultverksamhet inom juridisk rådgivning och regelefterlevnad. Konsultbolaget har för avsikt att ta konsultuppdrag inom området regelefterlevnad och juridisk rådgivning till finansiella institut. Arbetet kommer att innebära råd och stöd i regelefterlevnadsfrågor inom de regelverk som framförallt gäller för försäkringsverksamhet eller åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Arbetet kan vara att identifiera och analysera de risker som finns för bristande regelefterlevnad och genomföra lämpliga åtgärder för dessa eller projektdeltagande vid framtagande av nya produkter och tjänster eller hålla utbildning inom områdena.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

A&C-konsulter AB är noterat på adressen «KLÖVERVÄGEN 25» och var registrerad 04.11.2016 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Juridiska byråers verksamhet m.m.

Bolagets rörelsescore har beräknats till 92 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 1 909 000, ett rörelseresultat på SEK 1 062 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 708 000.

Styrelsen består av 2 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 53 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 16 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 16 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 16,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-12
Total omsättning1.9092.2442.5551.663
Rörelseresultat1.0621.0171.191751
Resultat före skatt1.0601.016894751
 
Summa eget kapital1.7081.274977635
Kassa och bank1.8421.5701.445750
 
Rörelsemarginal (%)56454745
Soliditet (%)88776871

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 9,50 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-12
Avkastning på totalt kapital15151515
Kapitalomsättningshastighet2446
Omsättningshastighet kundfordringar5555
Skuldsättningsgrad10101010
Rörelsemarginal20202020
Kassaflöde från rörelse20202020
Ränteteckningsgrad101000
Kassalikviditet10101010
Score92948486
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Vice verkställande direktör
Ordförande
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer