Företag:

Aktiebolaget Aspenäs Villastad
556025-7304
, 443 80 LERUM
Aktiebolag
30.03.1927
0 anställda
100 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Lerums kommun eller i anslutning till kommunens verksamheter förvärva, äga, bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostäder och därtill hörande kollektiva anord- ningar samt även med lokaler i de fall lokalerna utgör en mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip främja bostadsförsörjningen i Lerums kommun. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer och erbjuda möjlighet till boendeinflytande för hyresgästerna, förenat med ett etiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande.
Firman tecknas av styrelsen
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder / Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 5 / styrelsesuppleanter.

Aktiebolaget Aspenäs Villastad registrerades 30.03.1927 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 9 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 1 900 000, ett rörelseresultat på SEK -897 000 och där eget kapital var positivt med SEK 3 906 000.

Styrelsen består av 4 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 59 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 65 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 27 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 31,33 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning1.9000000
Rörelseresultat-8970000
Resultat före skatt-1.4300000
 
Summa eget kapital3.906121121121121
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)-470000
Soliditet (%)5100100100100

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,55 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet20000
Omsättningshastighet kundfordringar30000
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet40000
Score90000
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisorssuppleant
Revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant