Företag:

ARBALKA AB
559015-7953
BOX 292, 791 27 FALUN
Aktiebolag
04.06.2015

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2015-12
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt0
 
Summa eget kapital50
Kassa och bank0
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer