Företag:

Attcura AB
559015-8530
SPORRVÄGEN 13
SPORRVÄGEN 13, 177 59 JÄRFÄLLA
Aktiebolag
02.06.2015
0 anställda
50 000
Bolaget skall investera i och utveckla företag i syfte att skapa värdetillväxt för bolagets aktieägare. Bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt, tillhandahålla tjänster i form av konsultverksamhet inom teknik och outsourcing, verksamhetsutveckling, företagsledning, produktutveckling och andra liknande aktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik, telekommunikationer, mjukvaruutveckling, förnyelsebar och icke förnyelsebar energi samt försäljning, marknadsföring och underhåll av program- och maskinvara inom informations- och kommunikationsteknik till lokala och utländska kunder samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får, utan att inskränkas av den verksamhetsbeskrivning som anges ovan, utföra allt följande: (a) Att köpa eller på annat sätt förvärva och få option på fastigheter. Att leasa, köpa, förvalta eller på annat vis anskaffa samt att inneha, sälja, avyttra och handla med fastigheter och personlig egendom av alla slag, oavsett var den finns. (b) Att, direkt eller indirekt, tillhandahålla konsulttjänster och försäljning inom kosmetiska produkter och tillhanda- hålla konsultation om kosmetiska produkter och att bedriva därmed förenlig verksamhet. (c) Att bilda eller ombesörja bildandet av ett eller flera dotterbolag till Bolaget (enligt § 11 AKTIEBOLAGSLAGEN SFS 2005: 551) i syfte att bedriva verksamhet. (d) Att idka verksamhet som holdingbolag samt att anskaffa och inneha aktier, obligationer, obligationsfonder, inteckningar samt andra andelar och intressen av alla slag som utfärdas eller garanteras av något företag, bolag eller verksamhet, oavsett dess natur och oavsett var dess säte eller verksamhet är belägen, i Sverige eller globalt, samt att variera, omvandla, omdisponera eller på annat sätt hantera, när och om detta anses vara fördelaktigt, någon av Bolagets investeringar. (e) Att anskaffa eller åta sig hela eller någon del av ett företag, egendom och kapital som tillhör någon person som har verksamhet som Bolaget tillåts utföra, samt att förvärva eller på annat sätt anskaffa och inneha värdepapper i något annat bolag som har syften som helt eller delvis sammanfaller med Bolagets syfte, eller som har en verksamhet som kan utövas så att den är till nytta för bolaget. (f) Att investera och hantera de av Bolagets inkomster som inte omedelbart behövs på ett sådant sätt som kan komma att bestämmas från tid till annan och att inneha eller på annat sätt hantera de investeringar som gjorts.
Firman tecknas av styrelsen

Attcura AB är noterat på adressen «SPORRVÄGEN 13» och var registrerad 02.06.2015 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Verksamheter som utövas av huvudkontor

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2018 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 0.

Styrelsen består av 1 man och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 35 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 16 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 16 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 16,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-122017-122016-122015-12
Total omsättning0000
Rörelseresultat0000
Resultat före skatt0000
 
Summa eget kapital0505050
Kassa och bank0505050
 
Rörelsemarginal (%)0000
Soliditet (%)0100100100

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 0,00 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital0000
Kapitalomsättningshastighet0000
Omsättningshastighet kundfordringar0000
Skuldsättningsgrad0000
Rörelsemarginal0000
Kassaflöde från rörelse0000
Ränteteckningsgrad0000
Kassalikviditet0000
Score0000
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer