Företag:

Autofinans Nordic AB
556094-7284
BOX 198, 401 23 GÖTEBORG
031-838800
Aktiebolag
26.10.1964
5 000 000
Bolaget skall utan att bedriva bankrörelse, bedriva finansieringsverksamhet och verksamhet som har ett naturligt samband med finansieringsverksamheten. Bolaget får härvid bland annat medverka vid finansiering genom att förvärva och upplåta lös egen dom till nyttjande (leasing) mot säkerhet i egendomen, undantagsvis lämna kredit utan att härför kräva särskild säkerhet, erbjuda administrativa tjänster avseende tjänstebilsflottor samt förmedla försäkringstjänster som ansluter till finansieringsverksamheten. Verksamheten skall, genom att erbjuda finansiering och administrativa tjänster avseende såväl Volvoprodukter som övriga fordon och annan utrustning, syfta till att direkt eller indirekt främja Volvoåterförsäljarnas avsättning av Volvoprodukter.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
ledamöterna

Autofinans Nordic AB registrerades 26.10.1964 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 5 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 5 066 000.

Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 53 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 31 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 23 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 26,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning00000
Rörelseresultat00000
Resultat före skatt00000
 
Summa eget kapital5.0665.0665.0665.0665.066
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)100100100100100

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet00000
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet00000
Score00000
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor