Företag:

Avanza Bank AB
556573-5668
REGERINGSGATAN 103
BOX 1399, 111 93 STOCKHOLM
08-56225000
Stockholm
Bankaktiebolag
19.10.1999
200-499 anställda
55 000 000
Banken får utöva sådan verksamhet som anges i 7 kap. 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, däribland följande rörelsegrenar: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsument- kredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller fordringar, 3. medverka vid finansiering, till exempel genom att förvärva fordringar och upplåta lös egendom till nyttjande (leasing), 4. förmedla betalningar, 5. tillhandahålla betalningsmedel, 6. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 7. medverka vid värdepappersemissioner, 8. lämna ekonomisk rådgivning, 9. förvara värdepapper, 10. tillhandahålla värdefackstjänster, 11. driva valutahandel, 12. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som före- skrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 13. driva pensionsrörelse enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande samt att driva verksamhet som har ett naturligt samband med verksamhet som anges i punkterna 1-13 ovan.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med en av
Casselblad, Anna Erika / Josefson, Rikard Valdemar / Olsson, Per Gunnar / Torstenius Hagenfeldt, Birgitta M Firman tecknas två i förening av
Casselblad, Anna Erika / Josefson, Rikard Valdemar / Olsson, Per Gunnar / Torstenius Hagenfeldt, Birgitta M / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Avanza Bank AB är noterat på adressen «REGERINGSGATAN 103» och var registrerad 19.10.1999 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 55 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 54 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2005 visar en omsättning på SEK 324 577 000, ett rörelseresultat på SEK 148 988 000 och där eget kapital var positivt med SEK 291 635 000.

Styrelsen består av 7 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 52 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 86 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 59 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 66,22 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2005-122004-122003-12
Total omsättning324.577237.334172.640
Rörelseresultat148.98898.27153.402
Resultat före skatt148.98698.27153.402
 
Summa eget kapital291.635252.008189.876
Kassa och bank000
 
Rörelsemarginal (%)464131
Soliditet (%)101514

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,85 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2005-122004-122003-12
Avkastning på totalt kapital663
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad222
Rörelsemarginal202020
Kassaflöde från rörelse202020
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet448
Score545455
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern vice verkställande direktör
Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor