Företag:

AVINANCE AB
559126-6225
GUMSHORNSGATAN 9 BV, #1008, 114 60 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
26.09.2017
50 000
Konsulttjänster (Business Consulting) inom affärsutveckling, affärsstrategier, affärsplaner och processer, med egna eller tilldelade immateriella tillgångar (patent), inom flygteknologin, säkerhets-, telekommunikations-, Internet- och IT-industrin samt visuell och skriftlig media både i Sverige och internationellt. Bedriva eller förvalta affärsrörelser och företag som tillhandahåller, utvecklar eller bedriver internet-baserad (online) underhållning, media-applikationer eller relevanta tekniska lösningar. Bedriva eller förvalta affärsrörelser och företag inom hälsovård. Bedriva eller förvalta affärsrörelser och företag inom detaljhandel. Hjälpa (med egna medel eller genom att arrangera riskkapital) företag, främst teknologiska företag, med långsiktig god avkastni ngspotential. Bolaget har också till föremål att, direkt eller indirekt, investera med egna eller tilldelade monetära tillgångar i och förvalta fast och lös egendom, primärt utanför Sverige, och därmed att bedriva förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bokslut:

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Vice verkställande direktör
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer