Företag:

AVR Media Group AB
559016-3308
NOBELVÄGEN 109
NOBELVÄGEN 109, 214 33 MALMÖ
Skåne
Malmö
Aktiebolag
04.06.2015
1-4 anställda
50 000
Förmedlande av bild-, ljud- och text program som mottagits från Tv-kanaler, Tv-stationer och -nät, eller radiostationer till konsumenter via satellitsystem riktade till enskilda bostäder via direktuppspelning (streaming). Drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till anläggningar för överföring av röst, data, text, ljud och video med hjälp av satellit för telekommunikation med hjälp av en trådbunden eller trådlös infrastruktur för telekommunikation inklusive drift och underhåll av anläggningar för omkoppling och sändning för att tillhandahålla kommunikation mellan två punkter via landkabel, mikrovågor eller en kombination av landkabel och satellituppkoplingar Utveckling av programvara, hemsidor och programmering. Butik och partihandel med radio och Tv- utrustning samt digitalboxar. Utgivning av digitalboxar och IP- telefoni (VOIP). Callcentertjänster och marknadsundersökning. Elinstallation av elkablar, telekablar, datornätverk. Återförsäljare inom telekommunikation (dvs. köp och försäljning av nätkapacitet utan att tillhandahålla ytterligare tjänster) Drift av system för kabeldistribution (t.ex. för distribution av data- och TV-signaler) och erbjudandet av telegrafi eller andra icke röstburna kommunikationer med hjälp av egna anläggningar. Överföringsanläggningarna med hjälp av vilka denna verksamhet utförs kan vara baserade på en teknologi eller på en kombination av teknologier. Köp av access och nätverkskapacitet från ägare till och driftsansvariga för nätverk samt att tillhandahålla telekommunikationstjänster med hjälp av denna kapacitet till företag och hushåll. Tillhandahållande av den trådbundna och trådlösa infrastrukturen.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

AVR Media Group AB är noterat på adressen «NOBELVÄGEN 109» och var registrerad 04.06.2015 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

Bolagets rörelsescore har beräknats till 63 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2016 visar en omsättning på SEK 3 923 000, ett rörelseresultat på SEK 243 000 och där eget kapital var positivt med SEK 402 000.

Styrelsen består av 1 man och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 23 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 11 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 11 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 11,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut:

År2016-122015-12
Total omsättning3.923880
Rörelseresultat243196
Resultat före skatt266187
 
Summa eget kapital402196
Kassa och bank1.368621
 
Rörelsemarginal (%)622
Soliditet (%)2132

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 6,55 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2016-122015-12
Avkastning på totalt kapital1015
Kapitalomsättningshastighet64
Omsättningshastighet kundfordringar50
Skuldsättningsgrad48
Rörelsemarginal1220
Kassaflöde från rörelse1020
Ränteteckningsgrad1010
Kassalikviditet68
Score6385
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer