Företag:

AVR Media Group AB
559016-3308
NOBELVÄGEN 109
NOBELVÄGEN 109, 214 33 MALMÖ
Skåne
Malmö
Aktiebolag
04.06.2015
1-4 anställda
50 000
Förmedlande av bild-, ljud- och text program som mottagits från Tv-kanaler, Tv-stationer och -nät, eller radiostationer till konsumenter via satellitsystem riktade till enskilda bostäder via direktuppspelning (streaming). Drift, underhåll eller tillhandahållande av tillgång till anläggningar för överföring av röst, data, text, ljud och video med hjälp av satellit för telekommunikation med hjälp av en trådbunden eller trådlös infrastruktur för telekommunikation inklusive drift och underhåll av anläggningar för omkoppling och sändning för att tillhandahålla kommunikation mellan två punkter via landkabel, mikrovågor eller en kombination av landkabel och satellituppkoplingar Utveckling av programvara, hemsidor och programmering. Butik och partihandel med radio och Tv- utrustning samt digitalboxar. Utgivning av digitalboxar och IP- telefoni (VOIP). Callcentertjänster och marknadsundersökning. Elinstallation av elkablar, telekablar, datornätverk. Återförsäljare inom telekommunikation (dvs. köp och försäljning av nätkapacitet utan att tillhandahålla ytterligare tjänster) Drift av system för kabeldistribution (t.ex. för distribution av data- och TV-signaler) och erbjudandet av telegrafi eller andra icke röstburna kommunikationer med hjälp av egna anläggningar. Överföringsanläggningarna med hjälp av vilka denna verksamhet utförs kan vara baserade på en teknologi eller på en kombination av teknologier. Köp av access och nätverkskapacitet från ägare till och driftsansvariga för nätverk samt att tillhandahålla telekommunikationstjänster med hjälp av denna kapacitet till företag och hushåll. Tillhandahållande av den trådbundna och trådlösa infrastrukturen.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

AVR Media Group AB är noterat på adressen «NOBELVÄGEN 109» och var registrerad 04.06.2015 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning

Bolagets rörelsescore har beräknats till 20 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 6 002 000, ett rörelseresultat på SEK -22 000 och där eget kapital var positivt med SEK 207 000.

Styrelsen består av 1 man och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 23 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 34 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 14 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 24,00 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-12
Total omsättning6.0023.923880
Rörelseresultat-22243196
Resultat före skatt-35266187
 
Summa eget kapital207402196
Kassa och bank8991.368621
 
Rörelsemarginal (%)-0622
Soliditet (%)132132

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,15 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital01015
Kapitalomsättningshastighet1064
Omsättningshastighet kundfordringar550
Skuldsättningsgrad048
Rörelsemarginal01220
Kassaflöde från rörelse11020
Ränteteckningsgrad01010
Kassalikviditet468
Score206385
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer