Företag:

Bärkehus Aktiebolag
556527-4023
GUNNARSVÄGEN 7
GUNNARSVÄGEN 7, 777 34 SMEDJEBACKEN
0240-668800
Aktiebolag
06.12.1995
50-99 anställda
7 000 000
Föremålet med bolagets verksamhet är att inom Smedjebackens kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter samt bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för den kommunala kompetensen och utifrån affärsmässiga principer främja bostadsförsörjningen inom kommunen. Enligt särskilda driftdirektiv beslutade av kommunstyrelsen och beslutad budget samt till självkostnadspris utföra arbetsuppgifter på kommunens fastigheter, gator, parker och idrottsanläggningar. Dessa ska samordnas och integreras med bolagets ordinarie versamheter med syfte att uppnå ökad kvalitet och service och innebära effektivisering och optimering av insatta resurser. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Smedjebackens kommun, att till den del det ej motsvaras av tillskjutet kapital användas till det ändamål för vars främjande bolaget bildats.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Ferner Kny, Eva Cia / Hellström, Karl Olov Ingemar / Morgården, Carl-Gustaf Calle / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bärkehus Aktiebolag är noterat på adressen «GUNNARSVÄGEN 7» och var registrerad 06.12.1995 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 7 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 33 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 114 580 000, ett rörelseresultat på SEK 924 000 och där eget kapital var positivt med SEK 61 764 000.

Styrelsen består av 9 män och 6 kvinnor med en genomsnittsålder av 60 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 62 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 50 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 53,93 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning114.580109.31594.90996.32191.034
Rörelseresultat9241.8902.2272.4634.013
Resultat före skatt-1.6751.0021.1521.3701.081
 
Summa eget kapital61.76458.43957.43756.28554.915
Kassa och bank23.46518.2238.16612.7069.599
 
Rörelsemarginal (%)12234
Soliditet (%)1413151919

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,00 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital22222
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal24448
Kassaflöde från rörelse1418202020
Ränteteckningsgrad26664
Kassalikviditet64222
Score3341414143
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Revisorssuppleant