Företag:

Bodenkraft Ekonomisk förening
769622-6310
DROTTNINGGATAN 15, 961 35 BODEN
Boden
Ekonomisk förening
20.01.2011
Föreningens ändamål är att i samverkan med föreningens medlemmar och genom aktiv strategisk stadskärneutveckling skapa förutsättningar för ett levande och attraktivt centrum i socialt, kulturellt och kommersiellt hänseende. Med strategiskt stadskärneutveckling avses att aktivt främja utveckling, förnyelse, förvaltning och marknadsföring av Bodens centrum. I ändamålet ingår att främja medlemmarnas ekonomiska intressen samt fungera som stöd och resurs för medlemmarna.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Sundberg, Gert Åke / Wiksten, Folke Dennis

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Revisorssuppleant