Företag:

Bostadsrättsföreningen Kottbacken
769615-1427
ELSA BORGS GATA 72
ELSA BORGS GATA 72, 129 53 HÄGERSTEN
Stockholm
Bostadsrättsförening
05.10.2006
0 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler under nyttjande utan begränsning i tiden. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. En upplåtelse med bostadsrätt får endast avse hus eller del av hus. En upplåtelse får dock omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken skall användas som komplement till huset. Medlem, som innehar hostads rätt kallas bostadsrätthavare.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Styrelsen ska bestå av 5 styrelseledamöter och 3 / styrelsesuppleanter.

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Revisorssuppleant