Företag:

Bostadsrättsföreningen Malmö Härfågeln 8
769634-1960
STORTORGET 13 A, 211 22 MALMÖ
Skåne
Malmö
Bostadsrättsförening
13.03.2017
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bo- stadsrättshavare.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas ensam av
Magnusson, Tomas Joakim

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor