Företag:

Bravida AB
556713-6535
, 126 81 STOCKHOLM
08-6952000
Stockholm
Aktiebolag
24.10.2006
10 000 000
Bolaget skall direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag bedriva entreprenad- och serviceverksamhet inom installationsbranschen, fastighetsservice och underhållsverksamhet, fastighetsrörelse, konsultativ verksamhet inom samma verksamhetsområ den, äga och förvalta lös och fast egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall därutöver bedriva finansieringsverksamhet, såsom inlåning, koncernintern utlåning och hantering av överskottslikvi ditet inom koncernen, inom ramen för nämnda verksamheter skall bolaget kunna förvärva, äga och förvalta och försälja aktier, andelar, värdepapper, värdepappersrelaterade instrument, företag eller del därav samt förvalta och försälja fastigheter för egen eller annat koncernbolags räkning, tillhandahålla koncerninterna tjänster samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av
Valentiny, Marc Marguerite Victor i förening med en av
Leopoldsson, Per Valter / Påhlsson, Anders Staffan Ragnar / Sessa, Ivano Firman tecknas av
Sessa, Ivano i förening med en av
Leopoldsson, Per Valter / Påhlsson, Anders Staffan Ragnar / Valentiny, Marc Marguerite Victor / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bravida AB registrerades 24.10.2006 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 10 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 18 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2012 visar en omsättning på SEK 92 000 000, ett rörelseresultat på SEK 5 000 000 och där eget kapital var positivt med SEK 1 571 000 000.

Styrelsen består av 12 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 60 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 57 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 63,33 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2012-122010-122009-12
Total omsättning92.0001.0003.000
Rörelseresultat5.00000
Resultat före skatt453.000808.000-5.000
 
Summa eget kapital1.571.0001.505.0001.250.000
Kassa och bank02.0007.000
 
Rörelsemarginal (%)000
Soliditet (%)424464

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2012-122010-122009-12
Avkastning på totalt kapital10150
Kapitalomsättningshastighet000
Omsättningshastighet kundfordringar000
Skuldsättningsgrad6100
Rörelsemarginal000
Kassaflöde från rörelse02020
Ränteteckningsgrad220
Kassalikviditet020
Score184920
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
 
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
 
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor