Företag:

Bussgods i Norr AB
556036-3284
DUNKERSGATAN 9
JÄRNVÄGSTORGET 2, 903 28 UMEÅ
090-706515
Umeå
Aktiebolag
23.07.1937
10-19 anställda
450 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva godsverksamhet på persontrafikens villkor. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sin ägare. Ändamålet med Bolagets verksamhet är att med samhällsnytta inom det geografiska område som Bolagets ägare beslutar bedriva gods- och terminalverksamhet inom de ekonomiska ramar som Bolagets ägare beslutar med utgångspunkt i självkostnadsprincipen. Bolaget erbjuder transport av gods till privatpersoner och företag. Transporterna utförs av kollektivtrafikens linjetrafik och längs med kollektivtrafikens linjesträckning. Bolaget har även samarbeten med externa transportörer i syfte att kunna tillhandahålla transporter inom länet samt över hela landet. Bolagets verksamhet ska bedrivas inom ramen för lokaliseringsprincipen, likställningsprincipen och självkostandsprincipen. Verksamheten får inte utgöra stöd till enskilda näringsidkare. Som offentligt bolag omfattas bolaget även av offentlighetsprincipen. För att kunna uppfylla sin uppsiktsplikt över bolaget har ägarna full inspektionsrätt. Ägarnas alltid har rätt att ta del av bolagets handlingar.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas var för sig av
Strandberg, Niclas Bror Einar / Söder, Harriet Anita Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bussgods i Norr AB är noterat på adressen «DUNKERSGATAN 9» och var registrerad 23.07.1937 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 450 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Övriga stödtjänster till landtransport

Bolagets rörelsescore har beräknats till 19 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 47 181 000, ett rörelseresultat på SEK 13 000 och där eget kapital var positivt med SEK 457 000.

Styrelsen består av 2 män och 3 kvinnor med en genomsnittsålder av 54 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 28 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 27 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 27,20 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning47.18144.92535.50333.59031.791
Rörelseresultat136-71-75-21
Resultat före skatt136-69-3714
 
Summa eget kapital457457457407410
Kassa och bank1.8912.1545.2375.6016.108
 
Rörelsemarginal (%)00-0-0-0
Soliditet (%)44333

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,45 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital20002
Kapitalomsättningshastighet1010888
Omsättningshastighet kundfordringar44454
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse11111
Ränteteckningsgrad010000
Kassalikviditet22222
Score1927151617
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant