Företag:

Byzantine Capital AB
559153-8474
BERGSGATAN 7 B, 112 23 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
27.03.2018
50 000
Bolaget skall äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-12
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt0
 
Summa eget kapital50
Kassa och bank50
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer