Företag:

Chimall Trading i Stockholm Aktiebolag
556841-5094
SKANSBERGSVÄGEN 37 A, 141 74 SEGELTORP
Stockholm
Aktiebolag
09.02.2011
50 000
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva spel och tobaks butik, att direkt eller genom dotterbolag äga, förvalta, förädla och utveckla fastigheter med huvudsakligen lokaler för industri, handel och kontor, bedriva fastighetsförvaltning samt handel med fastigheter, driva caférörelse, vinbar, försäljning Take away, catering, försäljning av glas och porslin, bedriva restaurangverksamhet, utföra städningsarbeten på entreprenad, bedriva lokalvård och städverksamhet samt i andra företag investera och i egen regi bedriva skogs- och jordbruk, bedriva sågverksrörelse och träförädling, import och export av trä och förädlade träprodukter, flis och massaproduktion, tillverkning och handel med biobränsle, oljeväxtproduktion och förädling av vegetabiliska oljor, lamm- och nötköttsproduktion, avel och produktion av fjäderfä, avel och köttproduktion av hägnat vilt, jaktvård och uthyrning av jakt, bedriva handel med skogs- och lantbruksmaskiner, bedriva tillverkning av skog- och lantbruksmaskiner, samt därtill bedriva fastig hetsförvaltning av bostäder och kommersiella lokaler samt lager och stallbyggnader, byggnation och renovering av lantbruksbyggnader, samt därtill bedriva bevakningsverksamhet, utbildning av bevakningspersonal och säkerhetspersoner, utbildning och uthyr ning av säkerhetsförare och personskyddare, bedriva skogsväkteri och tillsyn av naturområden och egendomar, bedriva utbildning och uthyrning av skyddshundar och eftersökshundar, samt bedriva teknisk support och konsultaton samt produktion av miljötekniska verktyg och mätutrustningar, producera miljötekniska ventilations- och filteranläggningar, tillverka förbränningsugnar, bedriva mekanisk verkstad, ytbehandling, industrisvetsning, metallbearbetning, plast- och kompositmaterialindustri, samt bedriva juri disk och ekonomisk konsultation inom nationell och internationell miljöteknik och företagande samt bedriva produktion och konsultation inom informationsteknologi och media, bedriva tidningsproduktion och utgivning av periodiska tidskrifter, bedriva internetba serade media och service tjänster, utveckla och bedriva handel med datorsäkerhetssysten samt bedriva handel med import av person.- och lastbilar jämte entreprenadmaskiner, bedriva uthyrning av person och lastbilar jämte entreprenadmaskiner, bedriva repara tion och serviceverkstäder för person- och lastbilar jämte entreprenadmaskiner, samt bedriva rekreationsverksamhet inom researrangemang och hotell samt restaurang, bedriva finansiering vid handel av produkter och tjänster inom verksamhetsområden som ovan nämnts, samt även därtill av vad här ovan rubricerats förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen

Chimall Trading i Stockholm Aktiebolag registrerades 09.02.2011 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Specialiserad butikshandel med tobaksvaror

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK -9 000 och där eget kapital var positivt med SEK 3 168 000.

Styrelsen består av 1 man och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 41 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 22 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 21 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 21,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning00000
Rörelseresultat-9-7-8-8-10
Resultat före skatt-9-7-8-8-15
 
Summa eget kapital3.1683.1773.1843.1923.199
Kassa och bank101101101111526
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)2828292929

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,15 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet00000
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet000100
Score000100
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer