Företag:

Slutplattan VOPTA 105637 AB
559143-5531
BOX 12086, 402 41 GÖTEBORG
Aktiebolag
03.01.2018
50 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas var för sig av
ledamoten / suppleanten

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2018-12
Total omsättning108
Rörelseresultat17
Resultat före skatt17
 
Summa eget kapital63
Kassa och bank69
 
Rörelsemarginal (%)16
Soliditet (%)84

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Övriga befattningar

Revisorer