Företag:

Ekonomisk förening Platform West
769631-7523
KUNGSGATAN 57 A, 111 22 STOCKHOLM
Stockholm
Ekonomisk förening
26.02.2016
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att direkt eller indirekt, genom bolag, köpa, sälja, exploatera och bebygga fastigheter för bostadsändamål samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer