Företag:

Erik Penser Bank AB (publ)
556031-2570
APELBERGSGATAN 27
BOX 7405, 103 91 STOCKHOLM
08-4638000
Stockholm
Bankaktiebolag
20.07.1932
100-199 anställda
100 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva sådan bankrörelse och finansiell verksamhet, som avses i 1 kap 3 § och 7 kap 1 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, samt annan verksamhet som har ett naturligt samband därmed. Förutom betalningsförmedling via generella betalsystem och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fordringsägaren inom högst 30 dagar får bolaget utöva bland annat följande verksamhet: 1. låna upp medel, till exempel genom att ta emot inlåning från ; allmänheten eller ge ut obligationer eller andra jämförbara ; fordringsrätter, 2. lämna och förmedla kredit, till exempel i form av konsumentkredit och kredit mot panträtt i fast egendom eller i fordringar, 3. förmedla betalningar, 4. ikläda sig garantiförbindelser och göra liknande åtaganden, 5. medverka vid värdepappersemissioner, 6. lämna ekonomisk rådgivning, 7. förvara värdepapper, 8. driva valutahandel, 9. driva värdepappersrörelse under de förutsättningar som ; föreskrivs i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 10. utöva försäkringsförmedling under de förutsättningar som ; föreskrivs i lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, samt 11. lämna kreditupplysning under de förutsättningar som föreskrivs i kreditupplysningslagen (1973:1173).
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Holmgren, Lina Karin / Ljungström, Lars Erik Daniel / Mörner, Karl Johan Hampus / Selfvén, Claes Håkan / Sjöö, Lena Rose-Anne / Sträng, Curt Fredrik / Sönnerlid, Lars-Olov / Thulin, Jonas Walfrid / Vall, Per Anders Curt / von Essen, Gustaf Jörgen Alexander / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Erik Penser Bank AB (publ) är noterat på adressen «APELBERGSGATAN 27» och var registrerad 20.07.1932 som ett bankaktiebolag med aktiekapital SEK 100 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Annan monetär finansförmedling

Bolagets rörelsescore har beräknats till 51 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2007 visar en omsättning på SEK 363 000 000, ett rörelseresultat på SEK 55 000 000 och där eget kapital var positivt med SEK 249 000 000.

Styrelsen består av 4 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 62 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 71 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 21 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 55,17 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2007-122006-122005-12
Total omsättning363.000343.347237.395
Rörelseresultat55.00064.52825.321
Resultat före skatt55.00064.52825.321
 
Summa eget kapital249.000200.000200.000
Kassa och bank000
 
Rörelsemarginal (%)151911
Soliditet (%)121313

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 4,35 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2007-122006-122005-12
Avkastning på totalt kapital232
Kapitalomsättningshastighet222
Omsättningshastighet kundfordringar500
Skuldsättningsgrad222
Rörelsemarginal181816
Kassaflöde från rörelse182018
Ränteteckningsgrad000
Kassalikviditet426
Score514746
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Yggdrasil Bank AB
Erik Penser Bank AB (publ) 94%
Urdar Aktiebolag 100%
Erik Penser Aktiebolag 100%
Yggdrasil Holding Pte Ltd 100%
Yggdrasil Vietnam Ltd