Företag:

ERIKA Försäkringsaktiebolag (publ)
516401-8581
STRANDVÄGEN 13B
BOX 55569, 102 04 STOCKHOLM
08-58793220
Stockholm
Försäkringsaktiebolag
06.06.1995
5-9 anställda
10 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att dels i direkt försäkring avseende risker i och utanför Sverige, såväl inom som utanför EES området, meddela försäkring i följande skadeförsäkringsklasser: - Olycksfalls- och sjukförsäkring (klasserna 1 och 2) - Godstransport (klass 7) - Annan sakskada (klass 9) - Allmän ansvarighet (klass 13) - Annan förmögenhetsskada (klass 16) - Rättsskydd (klass 17) - Assistans (klass 18) - Kredit och Borgensförsäkring (klasserna 14 och 15) Dels meddela återförsäkring i ovan angivna försäkringsklasser. Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings- rörelse, uppföra och anskaffa bostads-, kontors- eller affärs- fastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Revisorssuppleant
Huvudansvarig revisor
Revisor
Revisorssuppleant