Företag:

Frontlog AB
559171-7938
SALTÄNGSGATAN 15, 602 22 NORRKÖPING
Aktiebolag
17.09.2018
50 000
Bolaget ska bedriva verksamhet inom frakt och logistik och annan därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Österström, David Percy / Österström, Percy Allan i förening med en av
Thomaeus, Erik Ragnar / Thomaeus, Pär Ragnar

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer