Företag:

Green Fund Finance Sweden Aktiebolag
559170-3557
JÄRNTORGET 8
JÄRNTORGET 8, 413 04 GÖTEBORG
Aktiebolag
06.09.2018
0 anställda
50 000
Bolagets verksamhet ska vara att, direkt eller indirekt, tillhandahålla tjänster i form av konsultverksamhet inom teknik och outsourcing, konsulttjänster inom företagsledning, produktutveckling och andra liknande aktiviteter inom informations- och kommunikationsteknik, telekommunikationer, ekonomisk och finansiell verksamhet, förnyelsebar och icke förnyelsebar energi samt försäljning, marknadsföring och underhåll av program- och maskinvara inom informations- och kommunikationsteknik till lokala och utländska kunder samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget får utföra allt följande: a) Att köpa eller på annat sätt förvärva och få option på fastigheter. Att leasa, köpta eller på annat vis anskaffa samt att inneha, sälja, avyttra och handla med fastigheter oavsett var den finns. (b) Att bilda eller ombesörja bildandet av ett eller flera dotterbolag i syfte att bedriva verksamhet. (c) Att idka verksamhet som holdingbolag samt att anskaffa och inneha aktier, obligationer, obligationsfonder, inteckningar samt andra andelar som utfärdas eller garanteras av något företag, bolag eller verksamhet, oavsett dess natur och oavsett var dess säte eller verksamhet är belägen, i Sverige eller globalt, samt att variera, omvandla, omdisponera eller på annat sätt hantera, när och om detta anses vara fördelaktigt, någon av Bolagets investeringar. (d) Att anskaffa sådana aktier och andra värdepapper som nämns i (c) genom aktieteckning, deltagande i syndikat eller konsortium, anbud, inköp, byte eller annorledes, samt att teckna sådana, förenat med villkor eller annorledes, samt att teckna sig för desamma, förenat med villkor eller annorledes, samt att garantera teckningen och att utöva och hävda alla rättigheter och befogenheter som följer av eller ingår i sådant ägarskap. (e) Att ansöka om, registrera, köpa eller på annat sätt anskaffa och skydda, förlänga och förnya, i Sverige, i Europeiska unionen, i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller globlat, alla patent, patenträttighe ter, patentbrev, licenser, varumärken, skydd och koncessioner och att avsäga sig, ändra, modifiera, använda, utnyttja samt tillverka under eller ge licenser eller rättigheter gällande dessa, samt att bekosta experiment med, testning och förbättring av sådana patent, uppfinningar eller rättigheter som Bolaget kan anskaffa eller föreslå anskaffning av. (f) Att skaffa eller åta sig hela eller någon del av ett företag och egendom som har verksamhet som Bolaget tillåts utföra, samt att förvärva eller på annat sätt anskaffa och inneha värdepapper i någon annat bolag som har syften som helt eller delvis sammanfaller med Bolagets syfte, eller som har verksamhet som kan utövas så att den är till nytta för bolaget. (g) Att investera och hantera de av Bolagets inkomster som inte omedelbart behövs på ett sådant sätt som kan komma att bestämmas från tid till annan och att inneha eller på annat sätt hantera de investeringar som gjorts.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Green Fund Finance Sweden Aktiebolag är noterat på adressen «JÄRNTORGET 8» och var registrerad 06.09.2018 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Investment- och riskkapitalbolagsverksamhet

Bolagets rörelsescore har beräknats till 55 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 2 259 000, ett rörelseresultat på SEK 2 256 000 och där eget kapital var positivt med SEK 46 000.

Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 62 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 53 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 51 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 51,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-12
Total omsättning2.25925
Rörelseresultat2.256-2.237
Resultat före skatt2.256-2.260
 
Summa eget kapital4649
Kassa och bank4661
 
Rörelsemarginal (%)100-8.948
Soliditet (%)10080

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 3,20 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-12
Avkastning på totalt kapital150
Kapitalomsättningshastighet02
Omsättningshastighet kundfordringar00
Skuldsättningsgrad00
Rörelsemarginal200
Kassaflöde från rörelse200
Ränteteckningsgrad00
Kassalikviditet010
Score5512
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer