Företag:

Grosvenor Fund Management Sweden AB
556863-6368
ARSENALSGATAN 2
ARSENALSGATAN 2, 111 47 STOCKHOLM
08-4073170
Stockholm
Aktiebolag
07.09.2011
5-9 anställda
50 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att tillhandahålla tjänster såsom prospektering, rådgivning, granskning, analys, förhandling, bokföring, rapportering och administration till bolag i samband med direkta eller indirekta fastighets-transak- tioner, -innehav eller -förädling samt att direkt eller indirekt äga och förvalta fastigheter i Sverige eller utomlands. Bolaget har även till föremål för sin verksamhet att äga, förvärva och avyttra fastigheter och värdepapper i Sverige eller utom lands genom teckning, köp, frösäljning eller på annat sätt. Det kan även uppta lån samt bevilja stöd, lån, förskott och garantier till bolag där bolaget har ett direkt eller indirekt intresse. Bolagets verksamhet får vidare innefatta kommersiella, industri- ella eller finansiella aktiviteter avseende värdepapper och fastigheter som kan stärka eller komplettera ovan nämnda syften.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Grosvenor Fund Management Sweden AB är noterat på adressen «ARSENALSGATAN 2» och var registrerad 07.09.2011 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 50 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Konsultverksamhet avseende företags organisation

Bolagets rörelsescore har beräknats till 80 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 33 018 000, ett rörelseresultat på SEK 6 232 000 och där eget kapital var positivt med SEK 32 831 000.

Styrelsen består av 2 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 44 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 61 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 59 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 59,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning33.01836.07835.16529.98026.420
Rörelseresultat6.232-1.8096.2796-4.734
Resultat före skatt6.221-1.8356.254-40-4.774
 
Summa eget kapital32.83127.1475.908103143
Kassa och bank1.4786.9602.1572.9095.243
 
Rörelsemarginal (%)19-5180-18
Soliditet (%)74461411

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 9,65 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital1001200
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad100600
Rörelsemarginal1801800
Kassaflöde från rörelse2002010
Ränteteckningsgrad1001020
Kassalikviditet108422
Score80107274
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Ordförande
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Grosvenor Fund Management Continental Europe
Grosvenor Fund Management Sweden AB 100%