Företag:

Hemnet Group AB
559088-4440
KLARABERGSGATAN 60 3TR, 111 21 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
02.12.2016
68 334 000
Bolaget ska direkt eller indirekt äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag och annat lösöre samt tillhandahålla administrativa och finansiella tjänster för dessa bolag och bedriva därmed förenlig verksamhet, inklusive att genom dotter- bolag a) utveckla, vidmakthålla, marknadsföra och driva en internetbaserad annonsportal som ska erbjuda söktjänster avseende fastighetsobjekt (fastigheter, bostadsrätter, tomträtter m.m.) till salu och där en ägare av ett fastighetsobjekt ska kunna köpa publicering av annons rörande försäljning av sitt fastighets- objekt, förutsatt att försäljningen förmedlas av en i vederbörlig ordning registrerad fastighetsmäklare, mot att ägaren erlägger ett annonspris, som inte ska påverkas av det antal annonser som fastighetsmäklaren, eller företagsgruppen som fastighetsmäklaren tillhör, förmedlar (dock att fastighetsobjekt som säljs genom Kronofogdemyndighetens försorg och nyproduktion inte behöver förmedlas av fastighetsmäklare för att kunna annonseras på annonsportalen), b) bedriva andra verksamheter som är förenliga eller samman- hängande med och som inte strider mot vad som föreskrivs i punkt 1 ovan (bland annat att äga och förvalta fast och lös egendom samt att marknadsföra och sälja andra till fastighetsobjekt relaterade tjänster och produkter), dock inte fastighetsmäklar- verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med
Erixon, Per Erik Håkan

Hemnet Group AB registrerades 02.12.2016 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 68 334 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Holdingverksamhet i icke-finansiella koncerner

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 1 360 290 000.

Styrelsen består av 9 män och 1 kvinna med en genomsnittsålder av 53 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 93 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 50 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 58,40 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-12
Total omsättning0
Rörelseresultat0
Resultat före skatt0
 
Summa eget kapital1.360.290
Kassa och bank18.730
 
Rörelsemarginal (%)0
Soliditet (%)100

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
 
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
General Atlantic RR BV
Hemnet Group AB 59%
Hemnet Holding AB 100%
Hemnet Holding II AB 100%
Hemnet Holding III AB 100%
HemNet Sverige AB 100%
HemNet Service HNS AB 100%