Företag:

HS Holding i Karlshamn AB
559186-4037
BOX 12086, 402 41 GÖTEBORG
Aktiebolag
17.12.2018
50 000
Föremålet för bolagets verksamhet är att köpa, lagra och försälja vegetabilisk bioolja till användare i Norden samt tillhandahålla lösningar till kunder för övergång från fossilt till förnyelsebart samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall dessutom förvalta aktier och andelar i dotter- och intresseföretag samt därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Verkställande direktör
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor