Företag:

HSB Stockholm ek.för.
702000-9333
FLEMINGGATAN 41
, 112 84 STOCKHOLM
010-4421100
Stockholm
Ekonomisk förening
14.07.1923
200-499 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att - verka för bostadskooperation samt de konsument- och miljö- intressen som är relaterade till byggandet och boendet - bilda bostadsrättsföreningar, kooperativa hyresrättsföreningar, samt bygga och utveckla goda bostäder, - främja bosparande i av HSB Riksförbund anvisat sparsystem samt medverka i ett rikstäckande turordningssystem för bostadsrätts- och hyreslägenheter. - äga och förvalta fast egendom och tomträtt samt upplåta och förvalta hyresrätter och kooperativa hyresrätter. -bedriva opinionsutbildning i syfte att främja ett gott boende och värna om bostadsrätten som upplåtelsform. - erbjuda HSB bostadsrättsföreningar, andra bostadsrättsförenin gar och övriga fastighetsägare kvalificerade förvaltningstjänster, - tillhandahålla medlemmar tjänster, produkter och service med anknytning till boendet, - skapa förutsättningar för ett framgångsrikt arbete i bostadsrättsföreningen genom kompentent rådgivning, bland annat genom att utse HSB-ledamot och genom att tillhandahålla bra utbildning för företroendevalda, - verka för studie-, fritids- och serviceverksamhet i samband med boendet, - lämna en kontinuerlig information till medlemmarna, bedriva en aktiv medlemsrekrytering och genom upplysningsverksamhet öka kun- skaperna om de kooperativa idéerna och bostadsrätten som upplåtelseform, - verka för att varumärket HSB används på ett korrekt sätt, - äga och förvalta aktier samt andelar i ekonomiska föreningar och bolag, - i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktigt hållbar utveckling, - bedriva inlåningsverksamhet samt handlägga redovisningen av bostadsrättsföreningarna likvida medel genom avräknings- och placeringsförfarande med avkastning enligt marknadsmässiga förutsättningar, samt - bedriva annan härmed sammanhängande verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
Bergström Ling, Mona Anna Marie / Brunner, Susanne Margareta / Edholm, Camilla Sofia / Fast, Bengt Arne / Fält, Ulrika Teresia Björnsdotter / Halling Nordström, Anna Erica / Hansen, Henning Taube / Hastaoglu, Fatma / Henriksson, Lars-Åke / Henström, Nils Erkki / Hjalmarsson, Jenny Kristina / Joachimsson, Anders Erik / Johansson, Bernt Stefan / Karlsson, Tomas Vilhelm / Matsson, Dan Torsten / Roy, Sofie / Ström, Johan Peter / Svensson, Anders Henry / Tegnander, Hans Olof / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

HSB Stockholm ek.för. är noterat på adressen «FLEMINGGATAN 41» och var registrerad 14.07.1923 som ett ekonomisk förening.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Fastighetsförvaltning på uppdrag

Bolagets rörelsescore har beräknats till 38 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2002 visar en omsättning på SEK 414 708 000, ett rörelseresultat på SEK 31 053 000 och där eget kapital var positivt med SEK 256 687 000.

Styrelsen består av 6 män och 6 kvinnor med en genomsnittsålder av 55 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 78 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 0 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 19,58 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2002-122001-12
Total omsättning414.708393.074
Rörelseresultat31.05384.494
Resultat före skatt22.13459.070
 
Summa eget kapital256.687241.560
Kassa och bank163.442195.985
 
Rörelsemarginal (%)822
Soliditet (%)1514

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,00 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2002-122001-12
Avkastning på totalt kapital36
Kapitalomsättningshastighet22
Omsättningshastighet kundfordringar43
Skuldsättningsgrad22
Rörelsemarginal1220
Kassaflöde från rörelse718
Ränteteckningsgrad46
Kassalikviditet42
Score3859
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Arbetstagarrepresentant
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Arbetstagarrepresentant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern vice verkställande direktör
Extern verkställande direktör

Revisorer

Huvudansvarig revisor