Företag:

Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag
556170-1268
SVEAVÄGEN 63
BOX 17608, 118 92 STOCKHOLM
08-4623700
Stockholm
Aktiebolag
03.10.1972
20-49 anställda
1 000 000
Bolaget skall i egenskap av servicebolag till läkemedelsindustrins branschorganisation genom samordning och central handläggning tillhandagå läkemedelsindustrin i Sverige med tjänster i för läkemedelsföretagen gemensamma angelägenheter. Bolaget skall därvid främja utvecklingen och efterlevnaden av etiska principer inom läkemedelsområdet, tillhandahålla myndigheter och sammanslutningar inom näringslivet nationellt och internationellt med yttranden och utredningar som berör läkemedelsbranschen för att främja en effektiv och säker distribution och hantering av läkemedel, driva projekt på områden som är angelägna för läkemedelsföretagen såsom miljöklassificering av läkemedel, redovisning av samarbetsprojekt med patientorganisationer och andra, seminarieverksamhet i syfte att öka kunskapen om läkemedelsindustrins specifika förutsättningar, samt bedriva annan liknande verksamhet. Bolaget skall vidare tillhandahålla produktinformation avseende läkemedel och skall vidare tillhandagå läkemedelsindustrin och dess branschorganisation med tjänster inom ekonomi och administration.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder / Styrelsen ska bestå av 14 styrelseledamöter och 0 / styrelsesuppleanter.

Läkemedelsindustriföreningens Service Aktiebolag är noterat på adressen «SVEAVÄGEN 63» och var registrerad 03.10.1972 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 1 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Intressebevakning inom branschorganisationer

Bolagets rörelsescore har beräknats till 9 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 112 655 000, ett rörelseresultat på SEK -5 750 000 och där eget kapital var positivt med SEK 65 888 000.

Styrelsen består av 8 män och 5 kvinnor med en genomsnittsålder av 49 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 77 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 52 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 56,85 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning112.655109.542104.29697.23091.764
Rörelseresultat-5.750-6.874-6.442-925-11.880
Resultat före skatt-5.378-6.434-6.331-902-9.691
 
Summa eget kapital65.88871.26677.70084.21885.120
Kassa och bank38.85630.10830.136101.74590.956
 
Rörelsemarginal (%)-5-6-6-1-13
Soliditet (%)5155616981

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,85 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital00000
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet2241010
Score99111717
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern verkställande direktör

Revisorer

Revisorssuppleant
Revisor