Företag:

Mönsterås Holding AB
556526-8439
BOX 54, 383 22 MÖNSTERÅS
Kalmar
Aktiebolag
02.11.1995
2 500 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Mönsterås kommun förvalta aktier i bolag med anknytning till Mönsterås kommun och samordna för dessa bolag övergripande frågor Bolagets syfte är att med iakttagande av lokaliseringsprincipen fullgöra det ansvar som - till den del detta ej innefattar myndighetsutövning - åvilar Mönsterås kommun. Bolaget ska även främja samordning och resurseffektivitet i bolag med anknytning till Mönsterås kommun. Likvideras bolaget ska dess behållna tillgångar tillfalla Mönsterås kommun.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas i förening av
Johansson, Ernst Nils Anders / Rapakko, Robert Mikael eller en av dem i förening med en av
ledamöterna

Mönsterås Holding AB registrerades 02.11.1995 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 2 500 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen

Bolagets rörelsescore har beräknats till 0 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2017 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK -33 000 och där eget kapital var positivt med SEK 12 100 000.

Styrelsen består av 11 män och 15 kvinnor med en genomsnittsålder av 56 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 50 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 46 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 46,15 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Total omsättning00000
Rörelseresultat-33-27-66-85-125
Resultat före skatt-2.332-2.608-2.692-2.148-1.613
 
Summa eget kapital12.10012.10012.10012.10012.100
Kassa och bank165157123862259
 
Rörelsemarginal (%)00000
Soliditet (%)3535353435

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 2,50 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-122013-12
Avkastning på totalt kapital00002
Kapitalomsättningshastighet00000
Omsättningshastighet kundfordringar00000
Skuldsättningsgrad00000
Rörelsemarginal00000
Kassaflöde från rörelse00000
Ränteteckningsgrad00006
Kassalikviditet00000
Score00008
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Revisorer

Huvudansvarig revisor
Lekmannarevisorssuppleant
Revisorssuppleant
Revisor
Lekmannarevisor