Företag:

Nasdaq Technology AB
556314-8138
NORRLANDSGATAN 31
, 105 78 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
30.12.1987
200-499 anställda
100 000 000
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara dels att utveckla system för ordergenerering, handel eller börsverksamhet, clea- ringverksamhet, back-office administration och därmed sammanhän- gande verksamhet, dels att upplåta eller överlåta rätt till såda- na system, dels att tillhandahålla datatjänster med anknytning till sådana system, dels att tillhandahålla kunskap med anknyt- ning till ovannämnda 'verksamhet er i form av konsult- eller utbildningstjänster, dels att utveckla, marknadsföra och sälja bolagets övriga, huvudsakligen IT-baserade tjänster riktade till publika och privata företag, att förvärva och inneha aktier i bolag som bedriver sådan verksamhet och finansiera bolag som bed- river någon av de ovan nämnda verksamheterna, samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna Firman tecknas av en av
ledamöterna i förening med en av
Ebenfelt, Kaj Olof / Mckeown, Paul Jeremy / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Nasdaq Technology AB är noterat på adressen «NORRLANDSGATAN 31» och var registrerad 30.12.1987 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 100 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Dataprogrammering

Bolagets rörelsescore har beräknats till 65 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 1 984 672 000, ett rörelseresultat på SEK 85 685 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 608 241 000.

Styrelsen består av 2 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 52 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 75 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 73 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 73,50 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning1.984.6721.527.8441.678.5321.610.2071.714.445
Rörelseresultat85.6854.470349.551153.725314.437
Resultat före skatt1.705.060374.031458.52090.887364.311
 
Summa eget kapital2.608.2412.540.7422.400.1442.180.6982.091.489
Kassa och bank054.05418.38222.58122.249
 
Rörelsemarginal (%)50221019
Soliditet (%)4459615873

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 8,90 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital15710610
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar43445
Skuldsättningsgrad106606
Rörelsemarginal82201418
Kassaflöde från rörelse2020201820
Ränteteckningsgrad6610610
Kassalikviditet02222
Score6548745273
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare

Revisorer

Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Nasdaq Inc
The Nasdaq OMX Holding Luxemburg SARL
Nasdaq Holding AB 100%
Nasdaq Aktiebolag 100%
NASDAQ OMX Nordic Ltd 100%
Nasdaq Clearing Aktiebolag 100%
Nasdaq Stockholm Aktiebolag 100%
Nasdaq Technology AB 100%
Allfunds Sweden AB 100%
Nasdaq (Asia Pacific) Pte Ltd 100%
Nasdaq Australia Holding Pty Ltd 100%
Nasdaq Exchange & Clearing Services AB 100%
Nasdaq France SAS 100%
Nasdaq Ltd 100%
NASDAQ OMX Corporate Solutions International Ltd 100%
Nasdaq Technology (Japan) Ltd 100%
Nasdaq Technology Canada Inc 100%
Nasdaq Technology Italy Srl 95%
NASDAQ Teknoloi Servisi Ltd 100%
Om Technology Energy Systems AS 100%
Nasdaq Vilnius Services UAB 100%
OMX Netherlands Holding BV 100%
Nasdaq Treasury AB 100%
OMX Treasury Euro Holding AB 100%
OMX Treasury Euro AB 100%