Företag:

Netfonds Bank AB
556945-3854
BOX 5747, 114 87 STOCKHOLM
08-337500
Stockholm
Bankaktiebolag
14.10.2013
55 050 000
Bolaget ska bedriva bankrörelse enligt 1 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse innefattande betalningsförmedling via generella betalsystem, och mottagande av medel som efter uppsägning är tillgängliga för fodringsägaren inom högst 30 dagar. Därutöver får bolaget: - driva värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § första stycket ; lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("LVM") innefattande ; tillhandahållande av följande investeringstjänster: ; - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller ; flera finansiella instrument, enligt 2 kap 1 § första stycket 1 ; LVM, ; - utförande av order avseende finansiella instrument på kunders ; uppdrag enligt 2 kap. 1 § första stycket 2 LVM, och ; - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella ; instrument enligt 2 kap. 1 § första stycket 5 LVM.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2017-122016-122015-122014-12
Total omsättning0000
Rörelseresultat-1.048-1-20
Resultat före skatt-1.048-1-20
 
Summa eget kapital49474850
Kassa och bank41474850
 
Rörelsemarginal (%)0000
Soliditet (%)5100100100

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 0,25 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2017-122016-122015-122014-12
Avkastning på totalt kapital0000
Kapitalomsättningshastighet0000
Omsättningshastighet kundfordringar0000
Skuldsättningsgrad0000
Rörelsemarginal0000
Kassaflöde från rörelse0000
Ränteteckningsgrad0000
Kassalikviditet4000
Score4000
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Rosenhöy Holding AS
Caladan AB 100%
Netfonds Bank AB 100%