Företag:

Örebrobostäder Aktiebolag
556334-8449
FREDSGATAN 20 A
BOX 8033, 700 08 ÖREBRO
019-194200
Örebro
Örebro
Aktiebolag
13.09.1988
200-499 anställda
526 000 000
Bolaget har till föremål för verksamheten att inom Örebro kommun förvärva, äga och förvalta fastigheter, tomträtter samt aktier och andelar i bolag, bygga bostäder, affärslägenheter och kollektiva anordningar samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget har vidare till föremål för sin verksamhet att bedriva produktion av el samt därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolagets tilldelas av Örebro kommun inom ramen för Örebro kommuns kompetens. Bolaget är skyldigt att följa den bolagspolicy som antagits av kommunfullmäktige i Örebro 2014-01-29. Bolaget har till ändamål för sin verksamhet att bidra till en god bostadsförsörjning i Örebro kommun inom ramen för kommunens bostadspolitiska intentioner. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer (2 § lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag). Bolaget ska följa de kommunalrättsliga principerna i 2 kap. kommunallagen. Den del av bolagets verksamhet som lyder under ellagen ska bedrivas på affärsmässig grund och är undantagen från lokaliseringsprincipen (7 kap. 1 § ellagen).
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas av en av
Andersson, Nils Roger / Bahngoura, Seydou / Åhrlin, Pella Anders Börje Lennart i förening med en av
Baatz, Carl Johan Philip / Forsberg, Björn Einar / Rohlén, Ulf Tage / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Örebrobostäder Aktiebolag är noterat på adressen «FREDSGATAN 20 A» och var registrerad 13.09.1988 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 526 000 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder

Bolagets rörelsescore har beräknats till 45 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 1 745 818 000, ett rörelseresultat på SEK 297 173 000 och där eget kapital var positivt med SEK 2 467 395 000.

Styrelsen består av 8 män och 2 kvinnor med en genomsnittsålder av 53 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 81 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 73 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 74,90 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning1.745.8181.715.4311.664.4071.720.9411.571.401
Rörelseresultat297.173244.593237.324358.105259.787
Resultat före skatt172.047134.775103.289238.618146.871
 
Summa eget kapital2.467.3952.351.2042.293.9572.258.5362.080.964
Kassa och bank6.1069.6786.4747.2995.961
 
Rörelsemarginal (%)1714142217
Soliditet (%)2323242524

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats positivt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,55 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital22233
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad22222
Rörelsemarginal1818182018
Kassaflöde från rörelse10751814
Ränteteckningsgrad66466
Kassalikviditet00000
Score4542385650
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Ordförande
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern verkställande direktör

Revisorer

Lekmannarevisor
Lekmannarevisorssuppleant
Lekmannarevisor
Revisorssuppleant
Lekmannarevisorssuppleant