Företag:

Orminge bibliotek ekonomisk förening
769623-2680
ORMINGEPLAN 3
ORMINGEPLAN 3, 132 30 SALTSJÖ-BOO
Nacka
Ekonomisk förening
08.06.2011
0 anställda
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen och ge möjligheter till personlig utveckling och kompetensutveckling som kan gynna medlemmen. Medlemmarna ska vara anställda i föreningen. Föreningen ska bedriva biblioteksverksamhet och ska leva upp till bibliotekslagen och till Nacka kommuns biblioteksstrategi. Biblioteksverksamheten ska erbjuda ett mångsidigt och kvalitetsinriktat utbud av medier och andra bibliotekstjänster samt bidra till kommuninvånarnas bildning och kulturella utveckling. Föreningen kan även erbjuda andra tjänster som bidrar till ökad service till kommuninvånarna.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Revisorer