Företag:

Pareto Securities AB
556206-8956
BERZELII PARK 9
BOX 7415, 103 91 STOCKHOLM
08-4025000
Stockholm
Aktiebolag
06.11.1980
100-199 anställda
47 500 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att driva värdepappersrörelse i form av följande huvudtillstånd - mottagande och vidarebefordran av order i fråga om ett eller flera finansiella instrument, - utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag, - handel med finansiella instrument för egen räkning, - investeringsrådgivning till kund avseende finansiella instrument, - garantigivning avseende finansiella instrument och placering av finansiella instrument med fast åtagande, och - placering av finansiella instrument utan fast åtagande, samt att som ett led i rörelsen - förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet, - lämna kunder kredit för att kunden, genom värdepappersbolag, ska kunna genomföra en transaktion i ett eller flera finansiella instrument, - lämna råd till företag om kapitalstruktur, företagsstrategi och liknande frågor samt lämna råd och utföra tjänster vid fusioner och företagsuppköp, - utföra valutatjänster om dessa har samband med investeringstjänster, - utarbeta och sprida investerings- och finansanalyser samt andra former av allmänna rekommendationer rörande handel med finansiella instrument, - utföra tjänster i samband med garantigivning avseende finansiella instrument, - ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen samt - driva valutahandel, verka som Certified Adviser, registreras som förvaltare av fondandelar och efter tillstånd från Finansinspektionen driva annan verksamhet.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas ensam av
Galtung, Christian Fredrik Firman tecknas två i förening av
Carlsson, Mats Håkan / Dahlborg, Alexander Christerson / Frizzo, Sebastian Giovanni / Holmstrand, Douglas Erik / Høiby, Tormod / Høyem, Anders / Jomaas, Christian / Moen, Atle Sten / Sjöström Kempe, Camilla Margareta / Stenbakk, Kristian Olsen / Wirenhammar, Markus Tobias / Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman / beträffande löpande förvaltningsåtgärder

Pareto Securities AB är noterat på adressen «BERZELII PARK 9» och var registrerad 06.11.1980 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 47 500 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Handel med och förvaltning av värdepapper, för egen räkning

Bolagets rörelsescore har beräknats till 69 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2020 visar en omsättning på SEK 655 215 000, ett rörelseresultat på SEK 312 389 000 och där eget kapital var positivt med SEK 442 587 000.

Styrelsen består av 5 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 56 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 69 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 59 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 62,20 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Total omsättning655.215455.557459.305502.239399.878
Rörelseresultat312.389177.794174.871175.621145.968
Resultat före skatt312.389177.794174.871175.621145.968
 
Summa eget kapital442.587337.193334.998305.403283.038
Kassa och bank00000
 
Rörelsemarginal (%)4839383537
Soliditet (%)1920202018

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 5,70 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2020-122019-122018-122017-122016-12
Avkastning på totalt kapital107777
Kapitalomsättningshastighet22222
Omsättningshastighet kundfordringar55555
Skuldsättningsgrad66664
Rörelsemarginal2020202020
Kassaflöde från rörelse2020202020
Ränteteckningsgrad00000
Kassalikviditet66666
Score6966666664
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Styrelseledamot
Verkställande direktör
 
Styrelseledamot
Ordförande
 
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
Extern firmatecknare
 
Extern firmatecknare

Revisorer