Företag:

PKO Leasing Sverige AB
556942-7304
NORRLANDSGATAN 18
NORRLANDSGATAN 18, 111 43 STOCKHOLM
Stockholm
Aktiebolag
18.09.2013
0 anställda
6 000
Bolagets verksamhet avser direkt eller indirekt i leasing, utlåning, skuldhandel och andra affärsverksamheter som inte kräver ett tillstånd i enlighet därmed. I synnerhet skall bolagets verksamhet avse: 1) beviljande av lån, 2) genomförande av byggprojekt avseende uppförande av byggnader, 3) arbeten avseende konstruktion av vägar och motorvägar, 4) arbeten avseende konstruktion av järnvägar och tunnelbanor, 5) arbeten avseende konstruktion av broar och tunnlar, 6) arbeten avseende konstruktion av transmissionsledningar och distributionsnät, 7) arbeten avseende konstruktion av telekommunikations och elledningar. 8) arbeten avseende konstruktion av vattenprojekt, 9) arbeten avseende konstruktion av andra anläggningsprojekt som inte anges annorstädes, 10) försäljning av bilar och lätta motorfordon, 11) försäljning av andra motorfordon, förutom motorcyklar, 12) underhåll och reparation av motorfordon, förutom motorcyklar, 13) detaljhandel med motorfordonsdelar och -tillbehör, förutom vad gäller motorcyklar, 14) försäljning, underhåll och reparation av motorcyklar och relaterade komponenter och tillbehör. 15) grossisthandel med jordbruksmaskiner, -utrustning och -material, 16) grossisthandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner, 17) grossisthandel med maskiner för textilindrustrin och för sy- och stickmaskiner, 18) grossisthandel med datorer, periferiutrustning och programvara, 19) grossisthandel med kontorsmöbler, 20) grossisthandel med andra kontorsmaskiner och annan kontorsutrustning, 21) lagring och förvaring av annat gods, 22) aktiviteter i holdingbolag, 23) andra finansiella tjänster, förutom försäkringar och pensionsfondverksamhet som inte anges storstädes, 24) köp och försäljning av egna fastigheter, 25) uthyrning och drift av egna eller leasade fastigheter, 26) förvaltning av fastigheter på avgifts- eller kontraktsgrundval, 27) bokförings-, redovisnings- och revisionsverksamhet, 28) skatterådgivning, 29) verksamheter i huvudkontor och holdingbolag, förutom finansiella holdingbolag, 30) uthyrning och leasing av bilar och lätta motorfordon, 31) uthyrning och leasing av andra motorfordon, förutom motorcyklar, 32) uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och -utrustning, 33) uthyrning och leasing av byggmaskiner och -utrustning, 34) uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och -utrustning, inklusive datorer, 35) uthyrning och leasing av utrustning för vattensport, 36) uthyrning och leasing av av utrutning för lufttransport, 37) uthyrning och leasing av andra maskiner, utrustning och materiella enheter som inte anges annorstädes.
Firman tecknas av styrelsen
Firman tecknas två i förening av
ledamöterna

PKO Leasing Sverige AB är noterat på adressen «NORRLANDSGATAN 18» och var registrerad 18.09.2013 som ett aktiebolag med aktiekapital SEK 6 000.

Bolaget finns representerat i Purehelp.se under branschen Finansiell leasing

Bolagets rörelsescore har beräknats till 8 poäng. [100 - bästa poeng, 0 - sämsta.]

Senaste inlämnade årsbokslut 31.12.2019 visar en omsättning på SEK 0, ett rörelseresultat på SEK 0 och där eget kapital var positivt med SEK 11 408 000.

Styrelsen består av 3 män och inga kvinnor med en genomsnittsålder av 0 år.
Styrelsens högsta personliga styrelsescore är 56 poäng, lägsta personliga styrelsescore är 29 poäng och genomsnittlig styrelsescore är 45,67 poäng. [100 poäng är högsta styrelsevärde. 0 poäng är lägsta värde.]

Bokslut: (alla siffror i 1000)

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Total omsättning06.8065.4476.1285.671
Rörelseresultat05.9064.9655.4824.965
Resultat före skatt02.1102.0342.2751.483
 
Summa eget kapital11.40817.68713.32511.7059.921
Kassa och bank4.3859.5576.97310.0845.284
 
Rörelsemarginal (%)087919088
Soliditet (%)68654

Kassaflöde från löpande verksamhet har utvecklats negativt senaste året. Följande nyckeltal har utvecklats negativt senaste året («Rörelsemarginal (%), Avkastning på totalt kapital (%), Soliditet (%)»). Följande nyckeltal har utvecklats positivt senaste året («Rörelsekapital (KSEK)»).

Bolagets bankscore har beräknats till 1,85 poäng (10 - bästa poeng, 0 - sämsta). För Bankscore detaljer - se Bokslutsrapporten. Bankscore systemet innehåller faktorer och nyckeltal som är viktiga för banker när man överväger lån och krediter till typisk små och medelstora företag. Läs mer här. Analysen kan användas för att få en snabb, matematisk och objektiv analys av företagets bank status. För stora företag är inte modellen tillräckligt omfattande. Oavsett kommer banken att göra sin egen subjektiva bedömning av verksamheten.

Se bokslut

Rörelsescore:

År2019-122018-122017-122016-122015-12
Avkastning på totalt kapital010676
Kapitalomsättningshastighet02222
Omsättningshastighet kundfordringar01111
Skuldsättningsgrad02222
Rörelsemarginal020202020
Kassaflöde från rörelse020202020
Ränteteckningsgrad04444
Kassalikviditet86488
Score865596463
Hur bra drivs företaget? (100 – bästa poeng, 0 - sämsta)

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

 
Styrelseledamot
Ordförande
 
Styrelseledamot
 
Styrelseledamot

Övriga befattningar

Delgivningsbar person

Revisorer

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
PKO Bank Polski SA
PKO Finance AB (publ) 100%
PKO Leasing SA
PKO Leasing Sverige AB 100%