Företag:

Prosec Försäkringsaktiebolag
516401-7914
BOX 27093, 102 51 STOCKHOLM
Stockholm
Försäkringsaktiebolag
23.07.1986
6 000 000
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att såväl i som utanför EES-området meddela försäkring av risker hänförliga till följande grupper respektive klasser av försäkring: Direkt försäkring 1. Olycksfall (inklusive arbetsskador och yrkessjukdomar) 2. Sjukdom 3. Landfordon (andra än spårfordon) 4. Spårfordon 6. Fartyg 7. Godstransport (varor, bagage och allt annat gods) 8. Brand och naturkrafter 9. Annan sakskada 12. Fartygsansvar 13. Allmän ansvarighet 14. Kredit 15. Borgen 16. Annan förmögenhetsskada 17. Rättsskydd Indirekt försäkring (mottagen återförsäkring) - Försäkring i samtliga skadeförsäkringsklasser - Försäkring i samtliga livförsäkringsklasser (klasserna I-IV) Bolaget får biträda annat försäkringsbolag vid dess försäkrings- rörelse, uppföra och anskaffa bostads-, kontors- eller affärs- fastighet, avsedd att utgöra en varaktig kapitalplacering, samt bedriva sådan maskinuthyrnings- och annan verksamhet, vilket medför ett ändamålsenligt utnyttjande av maskiner och personal, som erfordras för bolagets försäkringsrörelse.
Firman tecknas ensam av
likvidatorn

Bokslut: (alla siffror i 1000)

Det är inte registrerat ett bokslut på detta företaget.
Detta kan bero på att bolaget inte är skyldigt att leverera årsredovisning, registrering är under process, företaget är nyetablerat eller i likvidation.

Befattningar – Styrelsescore:

Styrelse

Likvidator

Övriga befattningar

Revisorer

Revisor
Huvudansvarig revisor

Koncernstruktur:

Företagsnamn Ägd del
Pfizer Inc
Pfizer Holdings International SARL
Pharmacia Holding Aktiebolag 100%
Pfizer International Sweden Kommanditbolag 99%
Wyeth AB 100%
Pfizer Aktiebolag 100%
Hospira Nordic AB 100%
Kommanditbolaget Hus Grön
Pfizer ApS 100%
Pfizer Health AB 100%
Pfizer Export AB 100%
Prosec Försäkringsaktiebolag 100%
Pfizer Innovations AB 100%
Pfizer Consumer Healthcare AB 100%
Pfizer PFE ApS 100%
Pharmacia International BV 81%
Pfizer Ireland Pharmaceuticals
Pfizer Anti-Infectives AB 100%
Vesterålen Naturprodukter AS
Vesterålens Naturprodukter AB 100%